Випуск 4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Міненко Л.М.
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ»: ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗДОБУТКИ

Токаленко П.О.
ГАЗЕТА «ХЕРСОНСЬКІ ГУБЕРНСЬКІ ВІДОМОСТІ» У 1905 РОЦІ ЯК ПУБЛІЦИСТИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПОДІЙ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Чайка В.В.
МУЗИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США ТА КАНАДИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ХХ СТ.

РОЗДІЛ 2 ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Галаджій О.В.
ЗНАЧЕННЯ СПІВПРАЦІ АВСТРАЛІЇ З РЕГІОНАЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АТР ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ЯК КРАЇНИ «СЕРЕДНЬОЇ СИЛИ»

Зейналова Афаг Билал гызы.
МИЛЛИ МЕДЖЛИС АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991–1996)

Михайленко М.Ю.
ФЕНОМЕН «ВЕЛИКОГО БРІГАНТАДЖЖО» В ПЕРШІ РОКИ ПІСЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ КОРОЛІВСТВА ІТАЛІЯ

Шамраєва В.М., Ткаченко Д.Ю.
ЕВОЛЮЦІЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Шафраньош О.І.
«НОВІ ЛІВІ» В КОНТЕКСТІ КОНТРКУЛЬТУРИ У США В 60-Х РОКАХ ХХ СТ.

РОЗДІЛ 3 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Аслан Княз Ильяс оглы, Рзаева Захида Тофик кызы. А.
БАКИХАНОВ О ВАЖНОСТИ АНАЛИЗА ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПО ПЕРВОИСТОЧНИКАМ

Ахмедов Намиг.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Бахрамова Севиль Шивахан гызы.
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Вегеш М.М., Палінчак М.М.
РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА В КАРПАТСЬКІЙ УКРАЇНІ (1938–1939)

Гладун Л.І.
ЗБІРКА ЄВРЕЙСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. В ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ КЛАСИКА ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

Кулиев Орудж.
О СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГОВ В БИБЛИОТЕКАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Мамедова Махаббат Сабир гызы.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Copyright © 2014-2024. Міжнародні відносини