Редакційна колегія

Головний редактор:

Гайданка Є.І., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології і державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Голова редакційної ради:

Палінчак М.М., доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародної політики, декан факультету міжнародних економічних відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Редакційна колегія:

Вегеш І.М., кандидат політичних наук, доцент кафедри політології і державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Вегеш М.М., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології і державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Кіш Є.Б., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Угорщини і Європейської інтеграції, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Марчук В.В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політологічних інститутів та процесів, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Музиченко Г.В., доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського;

Kucharcik Rudolf, Docent, Dean of the Faculty of International Relations, University of Economics (Bratislava, Slovakia).

Copyright © 2014-2023. Міжнародні відносини